fbpx

Dự án xây dựng hình ảnh cho thương hiệu Hanh Silk với tâm huyết vực dậy một làng nghề truyền thống đang dần bị quên lãng.

Hình ảnh dự án khắc họa nét đẹp trong lao động của những người nông dân đang ngày ngày ươm tơ, dệt lụa, để gìn giữ những nét đẹp của nghề dệt lụa đũi truyền thống ngót 300 năm tuổi từ cha ông.

Bản quyền hình ảnh thuộc về © Chimkudo Studio