fbpx

Dự án chụp ảnh doanh nghhiệp cho tập đoàn Uniben với các sản phẩm mì 3 miền nổi tiếng.

Dự án được chụp tại nhà máy của Uniben với các dây chuyền và hoạt động nghiên cứu, sản xuất & QA.

Bản quyền hình ảnh thuộc về © Chimkudo Studio