fbpx

Hình ảnh được thực hiện cho các mùa báo cáo thường niên của MSB nhằm tái hiện một ngân hàng chuyên nghiệp trong vận hành, thân thiện và tin tưởng trong dịch vụ cùng đội ngũ nhân viên đoàn kết, tận tâm.

Dự án sử dụng model là chính các nhân viên của MSB và được chụp trực tiếp tại các phòng giao dịch để tái hiện tốt nhất không khí thực tế khi khách hàng trải nghiệm dịch vụ.

Bản quyền hình ảnh thuộc về © Chimkudo Studio